top of page

VERENIGING

SAMENSTELLING

Muziekvereniging ‘St. Jan’ is op 20 november 1912 opgericht als Kerkelijke Fanfare ‘St. Jan’. Onder de naam Muziekvereniging ‘St. Jan’ bestaat deze momenteel uit tweegeledingen, te weten:

  • het harmonieorkest, opgericht in 1912;

  • de slagwerkgroep, opgericht in 1961.

Hiernaast verzorgt Muziekvereniging ‘St. Jan’ diverse muzieklessen.

BESTUUR

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de leden en wordt gevormd door ten minste 3 personen. Het is wenselijk dat het bestuur uit 5 of 7 personen bestaat.

  • Voorzitter: Erik-Jan Spee

  • Secretaris: Henriet Albers-Strijbosch

  • Penningmeester: Bert Lodewijks

  • Bestuurslid: Hennie Aasman-Wildeboer

  • Bestuurslid: Edwin Jans

aangepast-40_edited.jpg
Vereniging: Functies
positief_PMS287_edited.jpg

KONINKLIJKE EREPENNING

Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaansjubileum is Muziekvereniging ‘St. Jan’ in 2012 door Hare Majesteit Koningin Beatrix onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Vereniging: Functies
20200105-8S4A15898S4A1589_edited.jpg

DOEL EN MIDDELEN

De vereniging heeft tot doel de instrumentale muziek te beoefenen in de ruimste zin van het woord en mee te werken aan de culturele, muzikale vorming van haar leden en aan de positieve ontwikkeling van het cultureel maatschappelijk leven.

De vereniging probeert dit doel te bereiken door:
a. het geven van muziekles aan haar leden;
b. het opluisteren met muziek van kerkelijke plechtigheden en openbare feestelijkheden;
c. het geven van concerten;
d. het meewerken aan optochten en uitvoeringen met kerkelijk, liefdadig, wetenschappelijk of kunstzinnig doel;
e. het organiseren van de deelname aan muziekwedstrijden, zowel met de vereniging als met individuele leden;
f. alle andere wettig middelen, die op een positieve manier bijdragen aan het doel van de vereniging.

De vereniging heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.

Vereniging: Functies

BELEID SERENADES

Muziekvereniging ‘St. Jan’ brengt op verzoek een serenade bij de volgende gelegenheden:

  • 50-jarig huwelijk of gelijkwaardig jubileum van inwoners van Wanroij;

  • alle jubilea van leden van de vereniging en fanclub.

Jubilarissen of hun familie dienen te allen tijden zelf een aanvraag voor een serenade te doen, aangezien gegevens van jubilea vanwege privacywetgeving niet door de gemeente worden verstrekt.

VRIENDEN VAN ST. JAN

De vereniging wordt sinds 1977 ondersteund door een fanclub. Leden van 'Vrienden van St. Jan' worden voor hun lidmaatschap gevraagd en komen uit alle geledingen van de Wanroijse bevolking. De fanclub organiseert jaarlijks enkele activiteiten en verleent hand- en spandiensten aan de muziekvereniging.

foto-7381.jpg
Vereniging: Functies

Muziekvereniging 'St. Jan' is aangesloten bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM), welke onderdeel uitmaakt van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

logo-bbm.png
Logo-KNMO_2-regels-concept.jpg
Vereniging: Functies
bottom of page